• יצירת קוד אתי להחזקת בעלי חיים בגני חיות וייסוד פעילויות להטמעתו.

  קוד אתי
 • קידום מחקרים בנושאי רווחת בעלי חיים בגני חיות בישראל.

  קידום מחקרים
 • שמירה על קשר עם מרכזים זואולוגים וארגונים בינלאומיים בנושאי רווחת בעלי חיים בגני חיות ויצירת פלטפורמות להנגשת הידע העדכני ביותר למטפלים הישראלים.

  קשר בין-אירגוני
 • מתן שירותי יעוץ ותמיכה מתמשכת במרכזים זואולוגים בהטמעת תהליכי שינוי בתוכניות ממשקיות.

  ייעוץ ותמיכה
 • עריכת סדנאות, הרצאות וקורסים מקצועיים, שיתוף ידע מדעי והעלאת המודעות בקרב המוסדות הזואולוגים בישראל.

  חינוך והעשרה
 • סיוע למרכזים זואולוגים בגיוס המשאבים הדרושים לשיפור רווחת בעלי חיים (הרחבת שטחי מחייה, שיפור הסביבה הפיזית, הנפשית ועוד).

  גיוס משאבים

מה אנחנו עושים

צעד של פיל

העמותה הישראלית לרווחת חיות בר בגני חיות