האנשים מאחורי צעד של

גלי ברקוביץ

מייסדת ויו"ר

ניהלה במשך 10 שנים את תחום אימון והעשרת בעלי חיים בספארי בר"ג. בעלת תואר מגן החיות הלימודי שבקליפורניה, ארה"ב.

צעד של פיל

העמותה הישראלית לרווחת חיות בר בגני חיות