logo.png

צעד של פיל הוא ארגון ללא מטרות רווח שהוקם ע"י קבוצה של מומחים ומטפלי בעלי חיים, המונעים מאהבה עמוקה לעולם החי, אשר חברו יחד על מנת ליצור סביבה מיטבית לחיות בר בגני חיות בישראל.

יוצרים מציאות חדשה

אנחנו חולמים על עתיד שבו כל בעלי החיים המטופלים בגני חיות יזכו לתנאי מחייה מיטביים ולרמת רווחה וטיפול בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

עתיד שבו גני החיות יהוו דוגמא מעוררת השראה לכבוד, הערכה ושמירה על בעלי חיים, ויסייעו לקדם ערכים אלו בציבור בישראל.

כדי להפוך חלום זה למציאות, כולנו צריכים לעשות צעד של פיל.